Tarcza 2.0 podwójne doręczenie

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – doręczenia pocztowe

28 April 2020 | Piotr Pawłowski, Izabela Rybska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej 1.0. oraz wprowadza kolejne rozwiązania, mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. W grupie nowych rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę znajdują się m.in. przepisy Read more…

Tarcza antykryzysowa 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0 – porównanie zmian w przepisach

22 April 2020 | Kinga Kowalska, Alicja Hłond

Ostatnia nowelizacja Tarczy Antykryzysowej (Tarcza 2.0.), która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku, wprowadziła m.in. następujące zmiany: w zakresie zwolnienia z zapłaty składek ZUS – wprowadzono wyraźny przepis (art. 113 Tarczy 2.0.), zgodnie z którym zwolnieniu z zapłaty polegają należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec Read more…

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane

16 April 2020 | Michał Sobczyński, Piotr Pawłowski

W dniu 18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana największa w ostatnich latach nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 1994 – Prawo budowlane oraz wielu innych ustaw regulujących prowadzenie procesu budowlanego. Większość przepisów nowelizacji wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 19 Read more…

Tarcza 2.0

Tarcza antykryzysowa 2.0–porównanie zmian w przepisach

15 April 2020 | Kinga Kowalska, Alicja Hłond, Kinga Argalska

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społecznej. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelaryczne zestawienie wprowadzonych ww. projektem zmian Read more…

Specustawa dotycząca koronawirusa

Specustawa dotycząca koronawirusa wprowadza mechanizm wstrzymujący działalność organów administracji i sądów

6 April 2020 | Łukasz Jankowski

Z dniem 31 marca 2020 r. w życie weszły przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej[1]. Jednym z bardzo istotnych skutków tej ustawy jest wprowadzenie do tzw. Specustawy wydanej 2 marca 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem chorobie COVID-19[2], mechanizmu wstrzymującego faktyczną działalność organów administracji i sądów. Będzie to miało donośne znaczenie dla Read more…

Darowizna a koronawirus

Darowizny przeznaczone na walkę z koronawirusem dają ulgi podatkowe

3 April 2020 | Aleksandra Sobczyńska, Mateusz Karliński

Pandemia Covid-19 to trudny czas, w szczególności dla szpitali prowadzących hospitalizację osób zakażonych oraz jednostek odpowiadających za ich wyposażenie. Wiele firm, a także osób fizycznych w geście solidarności wychodzi naprzeciw instytucjom prowadzącym działania w celu zwalczania pandemii i wspiera je darowiznami, lub organizuje zbiórki publiczne. Specustawa daje darczyńcom możliwość podatkowego Read more…

COVID-19 - koronawirus

Tarcza antykryzysowa najważniejsze zagadnienia dla przedsiębiorców

30 March 2020 | Katarzyna Gohling, Kinga Kowalska, Alicja Hłond, Piotr Pawłowski, Łukasz Jankowski

Opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie wybranych istotnych zagadnień wynikających z  projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z punktu widzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców. Projektowane zmiany sklasyfikowane zostały w trzech Read more…

SARS-CoV-2, koronawirus

Stan epidemii a siła wyższa

24 March 2020 | Łukasz Jankowski, Orest Ochocki

W dniu 20 marca 2020 r. oficjalnie wprowadzony został na obszarze Polski stan epidemii wirusa SARS-CoV-2. Poniżej jakopliki do pobrania przesyłamydwa kluczowe akty prawne, rzutujące na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw oraz proponowane wzorcowe zawiadomienie o sile wyższej przygotowane z myślą o umowach o roboty budowlane – do dalszego wykorzystania: specustawa z Read more…

Koronawirus - SARS-CoV-2

Informator dla pracodawców w związku z organizacją pracy w warunkach rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

23 March 2020 | Kinga Kowalska, Katarzyna Gohling, Alicja Hłond

Podstawy prawne Kodeks pracy; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu informacji dotyczących narzędzi, dostępnych na podstawie obowiązujących przepisów, które mogą wpłynąć na lepszą Read more…

Pandemia koronawirusa

Informator dla pracodawców oraz pracowników w związku z koronawirusem (SARS-CoV-2)

10 March 2020 | Aleksandra Sobczyńska, Michał Sobczyński, Kinga Kowalska

Podstawy prawne Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Prawa i obowiązki pracodawcy Pracodawca powinien ocenić ryzyko Read more…