Nowelizacja Prawa budowlanego

Nowelizacja Prawa budowlanego – w jaki sposób stosować nowe przepisy?

1 October 2020 | Piotr Pawłowski

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowela wprowadza wiele zasadniczych zmian, w tym w zakresie formy projektu budowlanego, prowadzenia robót budowlanych, przenoszenia pozwolenia na budowę, legalizacji samowoli budowlanej, czy sankcjonowania niezgodnego z prawem przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Zakres nowelizacji jest bardzo duży. Read more…

Zdalne podejmowanie decyzji w spółce

Zdalne podejmowanie kluczowych decyzji i działań w spółce z o.o.

23 September 2020 | Orest Ochocki

Tarcza antykryzysowa wprowadziła liczne zmiany do Kodeksu spółek handlowych („KSH”).  Wśród nich warto wskazać możliwość wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i środków komunikacji elektronicznej w ramach organów spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Zmiany te weszły w życie 31 marca 2020 roku oraz 3 września Read more…

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy – zmiany w przepisach

16 September 2020 | Michał Sobczyński, Katarzyna Janas, Kamil Misiak

Informacja prawna dotycząca obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) wprowadzoną przepisami ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Ustawa”) Zgodnie z Ustawą, wprowadzającą przepisy art. 3281 – 32815 k.s.h., każda Read more…

Tarcza 4.0

Tarcza Antykryzysowa 4.0.–zmiany w przepisach

10 July 2020 | Alicja Hłond, Kinga Argalska, Magdalena Syroczyńska

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym Read more…

Pełnomocnictwo

Subwencja finansowa z PFR – informacja dotycząca pełnomocnictwa udzielanego przez beneficjenta

29 May 2020 | Alicja Hłond, Kinga Kowalska

Zgodnie z treścią regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej jako: Regulamin), beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.: dokumenty potwierdzające, że osoba upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku oraz Read more…

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe (art. 387 k.c.) – charakterystyka przesłanek uznania świadczenia za niemożliwe do spełnienia

25 May 2020 | Izabela Rybska

Jak zauważono już w prawie rzymskim, zobowiązanie o świadczenie, którego nie można wykonać, jest niecelowe, a zatem nieważne[1]. Powyższa myśl znalazła odzwierciedlenie w sformułowanej zasadzie prawa impossibilium nulla obligatio est (łac. „nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych”) przeniesionej do polskiego porządku prawnego w art. 387 § 1 k.c., zgodnie Read more…

Tarcza 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

21 May 2020 | Kinga Kowalska, Alicja Hłond, Kinga Argalska

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań rządu w obszarze realizacji tzw. tarczy antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy Read more…

Tarcza 3.0 zmiany w przepisach

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

4 May 2020 | Kinga Kowalska, Alicja Hłond, Kinga Argalska

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i ma na celu wprowadzenie kolejnych kilkudziesięciu rozwiązań zapewniających przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz regulacji wspierających poszczególne grupy społeczne. Przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie wprowadzonych ww. Read more…

Tarcza 2.0 instrumenty wsparcia

Instrumenty wsparcia Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z sektora MŚP

30 April 2020 | Kinga Kowalska

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem, w którym przedstawiamy jakie instrumenty wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej dla firm z sektora MŚP przygotowała Agencja Rozwoju Przemysłu. W opracowaniu szczegółowo opisujemy instrumenty wsparcia dla firm: pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczki obrotowe finansujące wypłatę wynagrodzeń, leasing operacyjny Read more…

Kary za zatory płatnicze

Kary za zatory płatnicze oraz nowe obowiązki dla przedsiębiorców

28 April 2020 | Łukasz Jankowski

Z początkiem roku 2020 w życie weszła istotna dla przedsiębiorców nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2019.118 t.j.) – dalej „Ustawa”. Od roku 2020 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nakładać na przedsiębiorców kary administracyjne, gdy stwierdzi nieregulowanie zobowiązań pieniężnych Read more…