16 April 2020 | Michał Sobczyński, Piotr Pawłowski

W dniu 18 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana największa w ostatnich latach nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 1994 – Prawo budowlane oraz wielu innych ustaw regulujących prowadzenie procesu budowlanego. Większość przepisów nowelizacji wchodzi w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 19 września 2020 roku. Powyższe zmiany w założeniu ustawodawcy mają służyć uproszczeniu i przyspieszeniu procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Z całą pewnością można powiedzieć, że są one bardzo obszerne i już dzisiaj należy się z nimi zapoznać, w szczególności pod kątem planowanych przedsięwzięć budowlanych i posiadanej aktualnie dokumentacji projektowej. Poniżej dla Państwa przygotowaliśmy krótkie opracowanie najważniejszych aspektów nowelizacji, w postaci bloków tematycznych.

Zagadnienia:

 • Zmiana sposobu ustalania obszaru oddziaływania obiektu
 • Nowe zasady wprowadzania odstępstwa od warunków technicznych
 • Nowy element projektu budowlanego – projekt techniczny
 • Wprowadzenie większej przejrzystości katalogu robót wymagających pozwolenia na budowę / zgłoszenia / nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia
 • Zmiany w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nowa forma projektu budowlanego
 • Nowy obligatoryjny element projektu architektoniczno-budowlanego – wskazanie projektowanych lokali
 • Zmiany dotyczące istotnego odstąpienia od projektu budowlanego
 • Możliwość uzyskania pozwolenia na budowę po zakończeniu robót budowlanych – po uchyleniu lub unieważnieniu pierwotnego pozwolenia
 • Wprowadzenie limitu czasowego na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę / o pozwoleniu na użytkowanie
 • Zmiany w procedurze przenoszenia pozwolenia na budowę
 • Nowe regulacje dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
 • Nowe przepisy dotyczące samowoli budowlanej. Uproszczona legalizacja
 • Usunięcie przestępstwa samowoli budowlanej
 • Nowości w procedurze oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
 • Kary za nielegalne użytkowanie po nowemu
 • Wprowadzenie terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci
 • Do których postępowań stosujemy nowe przepisy?
 • Konieczność dostosowania projektów budowlanych

Pełna treść informacji do pobrania po kliknięciu w link Informator.

Categories: Bez kategorii

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *